Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

 

Yhtiö:                                New Hairsalon Group Oy

Y-tunnus:                           1618838-6

Brändinimi:                       New Hairstore

Osoite:                               Merimiehenkuja 7ba, 01670 Vantaa

Yhteyshenkilö:                  Pekka Lehto, shop@newhairstore.fi


Verkkopalvelu (kotisivu)

Keräämme tietoja verkkosivujemme kävijöistä palvelujemme markkinoimiseksi, toiminnan varmistamiseksi ja asiakassuhteiden hoitamiseksi. 

Verkkopalvelun teknistä toimivuutta varten keräämme tietoa, millaislla päätelaitteilla ja ohjelmistoilla palvelua käytetään. Apuna käytämme evästeitä. Evästeiden käytön voi halutessaan estää selaimen asetusten kautta. 

Seuraamme verkkosivuston yleistä käyttäjädataa Google Analytics -ohjelmalla seuraavasti: 

·      Käyttö- ja selaustiedot

·      Käyttäjän yhteydenoton tai palautteen sisältämät yhteystiedot, kuten nimi ja sähköpostiosoite 

·      Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot (evästeet, ks. Lisätietoa alla).

 

Sivustomme käyttäjällä on seuraavia oikeuksia: oikeus saada pääsy tietoihinsa, oikeus vaatia tiedon korjaamista, oikeus pyytää tietojen poistamista ja oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Edellä mainituissa aiheissa voit ottaa yhteyttä osoitteeseen: shop@newhairstore.fi                      

 

 

Evästekäytäntömme

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle, kun hän vierailee sivustossa. Evästeet eivät sisällä henkilötietoja eikä niiden avulla voida suorittaa ohjelmia tai tallentaa viruksia käyttäjän tietokoneelle. Käytämme evästeitä moniin käyttötarkoituksiin, jotka liittyvät sivuston toimivuuteen, analysointiin ja markkinointiin.

 

Sivustomme sisältää Googlen evästeiden lisäksi myös sosiaalisten verkostojen, kuten Facebookin evästeitä. Nämä evästeet keräävät tietoja esimerkiksi käyttäjien kiinnostuksen kohteista, joiden avulla voimme kohdentaa viestintäämme sisällöistämme kiinnostuneelle yleisölle.

 

 

Lisätietoja Googlen evästeistä löytyy täältä: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Lisätietoja Facebookin evästeistä löytyy täältä: https://www.facebook.com/help/cookies/

 

Jos haluat estää evästeet, muuta selaimesi evästeasetuksia. Lisätietoja evästeiden hallinnasta selaimessasi on osoitteessa http://aboutcookies.org/. Jos estät evästeiden käytön selainohjelmassasi, laitettasi ei seurata, kun vierailet sivustossa. Huomaa kuitenkin, että estämällä evästeiden käytön saatat estää myös joidenkin sivuston toimintojen käyttämisen.

  

Yrittäjärekisteri

 

Rekisteröidyt

New Hairstoren parturi-kampaamoliiketoimintaa harjoittavat yrittäjät.

 

Rekisterin pitämisen käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kampaamoliiketoiminnan- ja maksuliikennetoiminnan suorittaminen ja yhteydenpito New Hairstore franchise -yrittäjiin. Rekisteriä käytetään yritystoimintaa ylläpitävään viestintään.

 

Rekisterin pitämisen peruste_

·      Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn yhteistyösuhteen perusteella

·      Yrittäjäluettelon pitäminen on rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite

·      Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (palvelusopimus, laskutussopimus)

·      Henkilötietoja käsitellään yleis- ja erityislainsäädännön perusteella

 

Rekisterin tietosisältö

Seuraavat tiedot tallennetaan: Yritys/organisaatio, y-tunnus, yrittäjän nimi, yhteystiedot, laskutustiedot, pankkitilinumero, kuljettajan erityisosaaminen, muut yhteistyösuhteeseen liittyvät tiedot.

 

Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Nauharinne Invest Oy poistaa rekisteristä yrittäjän tiedot, kun tietojen käsittelylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta. Henkilötietoja käsitellään yhteistyösuhteen voimassaolon ajan sekä sen jälkeen tarpeellisen ajan virhevastuiden hoitamiseksi.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähkö-postitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

 

·      Yrittäjän ilmoittaessa yhtiömuodon tai yhteystietojen muutoksesta tieto ilmoitetaan maksuliikennetoiminnasta olennaisesti vastaaville yhteistyökumppaneillemme.

·      Uudelleenmarkkinointikampanjoissamme Googlen ja Facebookin & Instagramin mainosalustoilla.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. 

 

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä olevan henkilön oikeus on tarkistaa omat tietonsa ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai puuttuvan tiedon täydentämistä. Tarkistuspyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Tämä tietosuojaseloste on hyväksytty 1.1.2019